بانک اطلاعات اعضا

بانک اطلاعات اعضا

گل بهی

مدیریت : مهدیه زرین کلاه

تلفن تماس : 03412120465

آدرس : چهارراه فرهنگیان بلوار جمهوری 10 0

آوا

مدیریت : آرزو ملا جعفری گلو سار

تلفن تماس : 03432463854

آدرس : خ استقلال کوی 6

سبین

مدیریت : ایران جابری نسب

تلفن تماس : 034124744594

آدرس : بیست و چهار اذر ندارد 30 0

لحظه

مدیریت : نجمه رضوی نژاد گوکی

تلفن تماس : 03413414203

آدرس : سراسیاب فرسنگی چهار باغ شمالی چهار کوچه اول سمت چپ

ابریشم

مدیریت : زهره تاج نیا

تلفن تماس : 03413328273

آدرس : سرباز کوی 24

خط و خال

مدیریت : نگار نظام لو

تلفن تماس : 03432471494

آدرس : خ استقلال کوی شماره 4

براق

مدیریت : مژده طالبی زاده گوهر گریزی

تلفن تماس : 03413229364

آدرس : میرزا اقاخان جنوبی ندارد 38 16

گل یخ

مدیریت : زهره ابریشم باف

تلفن تماس : 03412235988

آدرس : قرنی رفیع زاده 1 پلاک 30

مونا سعیدزاده

مدیریت : مهدیه سعید زاده

تلفن تماس : 09131437088

آدرس : خ هزارویکشب کوی 16 پلاک 5 طیقه2

مثلث

مدیریت : مژگان زندی گوهریزی

تلفن تماس : 03432443983

آدرس : خ بهمنیار بعداز کوی 12

سولار

مدیریت : سمیه حمزه نژاد با نگودی

تلفن تماس : 03412224385

آدرس : بلوار جهاد ندارد 0

انعکاس

مدیریت : مهدیه گرامی نژاد

تلفن تماس : 03413323967

آدرس : سرباز پارک توکل اباد 42 0

آراک

مدیریت : لیدا محمد رضایی

تلفن تماس : 03412520421

آدرس : خ پروین اعتصامی نامجو 19

سوگند

مدیریت : زهرا حیدری دلفارد

تلفن تماس : 03413252038

آدرس : خ چمران نبش کوی 12

مهدیه یزدان شناس

مدیریت : مهدیه یزدان شناس

تلفن تماس : 03432727747

آدرس : خیابان هزارویکشب روبروی کوی 10 ساختمان مهسا طبقه 5 واحد 16


©  2018 کليه حقوق اين وب سایت متعلق به  اتحادیه صنف آرایشگران زنانه کرمان می باشد .